Avoimet tehtävät

Haluatko työskennellä Puolustusvoimissa? Rekrytoimme vuosittain noin 400 siviiliä, erikoisupseeria ja aliupseeria. Alla näet tällä hetkellä avoimet tehtävämme. Tutustu ja hae!

Miten haen?

Katso avoimet tehtävät ja tee hakemus osoitteessa valtiolle.fi.

Kerro hakemuksessasi, miten osaamisesi ja henkilökohtaiset ominaisuutesi sopivat hakemaasi tehtävään. Käytämme rekrytoinnissa vain ilmoittamiasi tietoja. Jos saat haastattelukutsun, varaa haastattelua varten työ- ja koulutodistukset sekä virallinen henkilötodistus. Haun edetessä sinulle voidaan teettää esimerkiksi soveltuvuusarviointi sekä turvallisuusselvitys.

Sotilastehtävärekrytointiin kuuluu 12 minuutin juoksutesti. Rekrytointiprosessi kestää noin kolme kuukautta. Ilmoitamme valintapäätöksestä kaikille hakijoille.

Jos haku ei tärppää ensimmäisellä kerralla, älä lannistu. Uusia tehtäviä tulee hakuun aika ajoin. Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota yhteyttä meihin: rekrytointi.pvpalvk(at)mil.fi tai Facebookissa Puolustusvoimien rekrytointi -sivustolla.

Nyt haemme

Viestialiupseeri

Haemme viestialiupseeria Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun. Tehtävä sijoittuu Rannikkolaivaston 4. Miinantorjuntalaivueen Katanpää-luokan miinantorjunta-alukselle.

Tehtävässä osallistut aluksen sisäisten viestiverkkojen ja viestivälineiden huoltoihin ja ylläpidät viestiteknisen kaluston toimintakuntoisena. Lisäksi vastaat viestiliikenneasiakirjojen säilytyksestä, laatimisesta ja seurannasta sekä osallistut viestialan koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Kyseessä on alusympäristössä tapahtuva tehtävä, joka sisältää noin 70-100 meripalveluvuorokautta vuositasolla. Alusluokka osallistuu myös kansainvälisiin harjoituksiin, joka voi tarkoittaa meripalvelusta myös ulkomailla. Työ alusympäristössä on fyysisesti vaativaa.

Lue lisää
Talouspäällikkö

Haemme talouspäällikköä Utin jääkärirykmentin esikuntaan Kouvolaan.

Tehtävässä pääset joukko-osaston ylimpänä talouden asiantuntijana tekemään erikoisjoukko-osastomme kannalta tärkeää työtä mahdollistaen osaltasi rykmenttimme tehokkaan ja laadukkaan toiminnan. Toimit tehtävässä rykmentin johdon ja esimiehen päätöksenteon tukena.

Toimit taloushallinnon toimialajohtajana sekä hankintatoimen asiantuntijana. Tehtävässäsi valvot, ohjaat, koordinoit, koulutat ja kehität Utin jääkärirykmentin taloushallintoon ja hankintatoimeen liittyviä prosesseja. Vastaat siitä, että taloustoimialalla toimitaan Puolustusvoimien taloussäännön sekä palvelukeskustoimintamallin edellyttämällä tavalla. Vastuualueeseesi kuuluu myös talouden sekä hankinnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Lisäksi osallistut toiminnan ja resurssien suunnittelun ja seurannan prosesseihin.

Lue lisää
Sotilaslääkäri (erikoisupseeri)

Haemme sotilaslääkäriä (erikoisupseeri) Sotilaslääketieteen keskukseen Säkylän terveysasemalle. Tehtävä on määräaikainen 31.7.2026 saakka.

Sotilaslääkäri tuottaa varuskunnan terveydenhuoltoon liittyviä palveluja yhteistyössä terveysaseman muun henkilöstön kanssa. Hän osallistuu lääkäritasoiseen potilasvastaanottotyöhön asevelvollisille, kriisinhallintatehtäviin koulutettaville sekä työterveyshuollon asiakkaille. Sotilaslääkäri osallistuu asevelvollisten sekä kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin lähtevien henkilöiden palveluskelpoisuusarviointeihin. Sotilaslääkärillä on myös mahdollisuus osallistua maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon sekä kenttälääkinnän koulutukseen.

Työ erikoisupseerina tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa ja sotilaallista toimintakykyä työajalla tapahtuvan harjoittelun ja vuosittaisten testien avulla. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittää itseään kenttälääkinnän osaajana ja osallistua poikkeusolojen lääkintähuollon suunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.

Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen monenlaisia palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– tukea oman osaamisen kehittämiseen laajan täydennyskoulutustarjonnan sekä systemaattisen tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
– palvelussuhdeasuntoja
– erinomaiset liikuntamahdollisuudet
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun

Lue lisää
ICT-järjestelmäpäällikkö

Haemme ICT-järjestelmäpäällikköä Maavoimien esikuntaan Mikkeliin.

ICT-järjestelmäpäällikkönä johdat ja koordinoit joukko-osastojen johtamisjärjestelmäalan asiantuntijoiden ja reserviläisten toimintaa sekä koulutusta. Vastaat toimialan järjestelmien palvelutuotannosta, palvelininfrastruktuurin ja tietokantojen tietosisältöjen rakentamisesta, ylläpidosta, käytettävyydestä ja yhteensopivuudesta muiden tietojärjestelmien kanssa. Johdat ja ohjaat erilaisia projekteja, ohjelmistokehitystä sekä integraatio- ja kenttäkoetoimintaa. Osallistut tietoliikenneratkaisujen suunnitteluun, kehittämiseen ja palvelutuotantoon. Lisäksi toimit toimialan maavoimallisena COMSEC-tuotantovastaavan sijaisena.

Lue lisää
Sektorijohtaja (tietopalvelut)

Haemme sektorijohtajaa Puolustusvoimien palvelukeskuksen tietopalvelusektorille Tampereelle.

Tietopalvelusektori tuottaa Puolustusvoimien toiminnanohjausjärjestelmän logistiikan, talouden, sisäisen laskennan, matkahallinnan, suunnittelun, seurannan, tietovarastoinnin, raportoinnin ja käyttövaltuushallinnan 2. ja 3. tason toiminnallisen tuen sekä järjestelmän ylläpitävän kehittämisen.

Sektorijohtajana vastaat sektorin henkilöstön resurssien ja tehtävien suunnittelusta sekä toimit henkilöstön hallinnollisena esimiehenä. Johdat sektorin palveluiden tuottamista sekä toimit palvelupäällikköroolissa, jossa ohjaat, seuraat ja raportoit tehtävien toteutumista järjestelmän toimittajien ja Puolustusvoimien oman henkilöstön osalta. Tarvittaessa toimit toiminnallisen ylläpidon edustajana erilaisissa työ-, ohjaus- ja kehittämistyöryhmissä.

Lue lisää
Tiedonhallinnan sihteeri

Haemme tiedonhallinnan sihteeriä Karjalan prikaatiin Kouvolaan.

Vastaanotat ja välität asiakirjoja omassa hallintoyksikössä sekä toteutat lähtevien asiakirjojen jakelun. Hallinnoit ja ohjaat asiakirjojen elinkaarta alusta sen loppuun asti (ml. hävittäminen) ja määrittelet aineiston säilytysarvon tiedonohjaussuunnitelmaa apuna käyttäen. Lisäksi tuet asiakirjojen valmistelussa asiakirjatekniikan osalta ja valvot niiden laatua sekä lainmukaista ja tietoturvallista käsittelyä.

Osallistut myös tiedonhallintaa ja arkistointia koskevien lausuntojen valmisteluun, valtakunnallisen toimintatavan kehittämiseen ja oman hallintoyksikön toiminnan kehittämiseen tiedonhallinnan ja arkistoinnin osalta.

Lue lisää
Lääkäri

Haemme lääkäriä Sotilaslääketieteen keskuksen Kajaanin terveysasemalle.

Työskentelet terveysaseman yleislääkärinä varusmiesten ja reserviläisten terveydenhuollossa. Lisäksi osallistut palveluskelpoisuusluokkien lääketieteelliseen määrittelyyn. Tehtävä sisältää työskentelyä lepo-osastolla ja tarvittaessa konsultointiavun antamista hoitohenkilökunnalle ja lääkintäalan varusmiehille. Voit osallistua myös maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon ja kenttälääkinnän koulutukseen sekä niiden kehittämiseen.

Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa mm. työajalla tapahtuvan liikunnan ja vuosittaisten vapaaehtoisten kuntotestien avulla. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittää itseään kenttälääkinnän osaajana.

Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen myös monenlaisia muita palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– mahdollisuuden täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen
– etenemismahdollisuuksia tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
– palvelussuhdeasuntoja
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun

Lue lisää
Kurssisihteeri

Haemme kurssisihteeriä Maanpuolustuskorkeakouluun Helsinkiin.

Tehtävässä työskentelet opintoasiainosastolla ja vastaat tutkinto-opiskelijoiden, ensisijaisesti sotatieteiden kandidaattien, tarvitsemista opintohallinto- ja opiskelijapalveluista. Vastaat kurssien vastaanotto- ja aloitustoimenpiteistä ja opiskelijoiden tietojen ylläpidosta opintohallintojärjestelmässä sekä valmistelet opiskelijoiden valmistumiseen liittyvät todistukset ja asiakirjat. Työskentelet erilaisten tietojärjestelmien parissa.

Tehtävä sisältää lisäksi puolustushaarojen (ml. Rajavartiolaitos) ja upseerikoulutusta toteuttavien hallintoyksiköiden ohjaus- ja neuvontatehtäviä.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri

Haemme järjestelmäinsinööriä Järjestelmäkeskukseen Tampereelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2025 saakka.

Toimit järjestelmäpäällikkönä johtamisen tietojärjestelmässä ja johdat vastuullasi olevan johtamisjärjestelmän ylläpitoa sekä uuden suorituskyvyn rakentamista. Vastaat toimintaympäristötietoisuuden ja TVJ-menetelmän toiminnallisuudesta. Osallistut myös Federated Mission Networking -työhön ja alueellisen johtamisen tuen ratkaisuihin.

Tehtävässä on hallittava monitoimijaympäristö, ohjelmistokomponentit ja usean ohjelmistotoimittajan verkostot. Teknisen kontekstin lisäksi on ymmärrettävä Puolustusvoimien operatiivista johtamista eri tasoilla.

Tehtävä sisältää matkustamista kotimaassa arviolta 2vkr/kk ja ajoittain ulkomailla.

Lue lisää
Korkeakouluharjoittelija (kahdenvälinen puolustusyhteistyö ja sotilaallinen kriisinhallinta)

Pääesikunnan suunnitteluosasto hakee korkeakouluharjoittelijaa ajalle 1.12.2023 – 31.5.2024. Työ pitää sisällään sekä kahdenväliseen puolustusyhteistyöhön että sotilaalliseen kriisinhallintaan (YK, EU, Nato) liittyviä työtehtäviä. Harjoittelussa painotetaan erityisesti Yhdysvaltojen kanssa tehtävää kahdenvälistä puolustusyhteistyötä.

Korkeakouluharjoittelijan tehtävät:
– Osallistuu sotilaallisen kriisinhallinnan puitteissa toteutettavan puolustusyhteistyön valmisteluun.
– Osallistuu kahdenvälisen puolustusyhteistyön valmisteluun.
– Osallistuu Yhdysvaltojen kanssa tehtävän puolustusyhteistyön valmisteluun.
– Osallistuu ja tukee kansainvälisten kokousten, seminaarien ja vierailujen valmistelussa.
– Tukee sotilaallisen kriisinhallinnan seurantaa ja osallistuu siihen liittyviin kokouksiin.
– Avustaa taustamuistioiden, puhe-elementtien ja muiden käskettyjen kirjallisten töiden laatimisessa.
– Valmistelee ja esittelee tarvittaessa asiakokonaisuuksia puolustusvoimien johdolle vastuuvirkamiehen ohjauksessa.
– Tukee muita sotilaallisen puolustusyhteistyön sektorin tehtäviä (esim. tiedonhankinta, tiedonhallinta, muut hallinnolliset- ja tukitehtävät).

Harjoittelu saattaa edellyttää matkustamista.

Lue lisää
Korkeakouluharjoittelija (Puolustusyhteistyö, tutkimus & kehittäminen)

Pääesikunnan suunnitteluosasto hakee korkeakouluharjoittelijaa ajalle 1.12.2023 – 31.5.2024.

Työ pitää sisällään sekä sotilaalliseen puolustusyhteistyöhön liittyvään valmisteluun että tutkimus- ja kehittämissektorin toimialaan liittyviä työtehtäviä. Korkeakouluharjoittelija tulee erityisesti työskentelemään Suomen johtaman EU:n pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) projektin ACCESS (Arctic Command & Control Effector & Sensor System) toteutuksessa. Projektin ensimmäinen vaihe (2024) koostuu sarjasta työpajoja, joissa osallistujamaat vaihtavat tietoa käyttötapauksista ja hahmottelevat konsepteja teknologisen kehityksen hyödyntämisestä sotilaallisten suorituskykyjen kehittämisessä.

Korkeakouluharjoittelijan tehtävät:
– Avustaa Suomen johtaman EU:n PRY-projektin ACCESS valmistelussa ja toteutuksessa
– Osallistuu sotilaallisen puolustusyhteistyön sektorin vastuulla olevien asiakokonaisuuksien valmisteluun (esim. Pohjoismaat, Etyj, Nato ja EU)
– Osallistuu kansainvälisten kokousten ja vierailujen valmisteluun
– Osallistuu taustamuistioiden, puhe-elementtien ja muiden käskettyjen kirjallisten töiden laatimiseen
– Tukee muita sotilaallisen puolustusyhteistyön sektorin tehtäviä (esim. tiedonhankinta, tiedonhallinta, muut hallinnolliset- ja tukitehtävät)

Harjoittelu saattaa edellyttää matkustamista.

Lue lisää
Korkeakouluharjoittelija (Nato ja EU)

Pääesikunnan suunnitteluosasto hakee korkeakouluharjoittelijaa ajalle 1.12.2023 – 31.5.2024.

Tehtävä liittyy osaston vastuulla olevien Nato-kokonaisuuksien valmistelutyöhön. Lisäksi harjoittelija avustaa Euroopan unionin sotilaalliseen puolustusyhteistyöhön liittyvien asioiden valmistelussa.

Korkeakouluharjoittelijan tehtävät:
– Osallistuu ja avustaa Nato-asioiden valmistelussa
– Osallistuu ja avustaa EU-asioiden valmistelussa
– Osallistuu taustamuistioiden, puhe-elementtien ja muiden käskettyjen kirjallisten töiden laatimiseen
– Osallistuu kansainvälisten kokousten ja vierailujen valmisteluun
– Valmistelee ja esittelee tarvittaessa asiakokonaisuuksia Puolustusvoimien johdolle vastuuvirkamiehen ohjauksessa
– Tukee Nato-tiimin tiedonhallintaa
– Tukee muita sotilaallisen puolustusyhteistyön sektorin tehtäviä (esim. tiedonhankinta, tiedonhallinta, muut hallinnolliset- ja tukitehtävät)

Harjoittelu saattaa edellyttää matkustamista.

Lue lisää
ICT-asiantuntija (tietojärjestelmäasiantuntija)

Haemme ICT-asiantuntijaa 3. Logistiikkarykmenttiin Tikkakoskelle.

Toimit sotilasilmailun TVJ-alan (tiedustelu, valvonta, johtaminen) kunnossapidon asiantuntijana ohjelmistoille, järjestelmille ja ratkaisuille, joilla hallitaan ja valvotaan muun muassa kohdearkkitehtuurin saatavuutta, kapasiteettia ja tietoturvallisuutta. Lisäksi toimit ilmapuolustuksen kohdearkkitehtuurin järjestelmänhallintaratkaisujen valtakunnallisena asiantuntijana. Huolehdit niiden käyttöönotoista ja kunnossapidon toteuttamisesta sekä ohjaat joukko-osastojen toimintaa kunnossapidon ja käytettävyyden osalta. Osallistut myös Ilmavoimien järjestelmähallintaratkaisujen määrittelyyn, testaukseen ja toteutukseen sekä uusien ratkaisujen hankintaan alasi asiantuntijana yhteistyössä Ilmavoimien ja Logistiikkalaitoksen muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää
Laivasähköaliupseeri

Haemme laivasähköaliupseeria Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun. Tehtävä sijoittuu Hämeenmaa-luokan miinalaivalle.

Laivasähköaliupseerina teet aluksella laivasähköalan huolto-, korjaus-, asennus- ja kunnossapitotöitä. Toimit asiantuntijana sähkölaitteiden käyttöä, vikakorjauksia ja korjausselvityksiä koskevissa asioissa. Lisäksi valvot, opastat ja koulutat aluksella tehtäviä sähköalan asennus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteiden käyttöä.

Kyseessä on alusympäristössä tapahtuva tehtävä, joka sisältää vuositasolla noin 100 meripalvelusvuorokautta. Työ alusympäristössä on fyysisesti vaativaa.

Lue lisää
Sotilaslääkäri (erikoisupseeri)

Haemme sotilaslääkäriä erikoisupseerin virkaan Sotilaslääketieteen keskukseen Kajaanin terveysasemalle.

Sotilaslääkäri tuottaa varuskunnan terveydenhuoltoon liittyviä palveluja yhteistyössä terveysaseman muun henkilöstön kanssa. Hän osallistuu lääkäritasoiseen potilasvastaanottotyöhön asevelvollisille. Sotilaslääkärillä on myös mahdollisuus osallistua maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon sekä kenttälääkinnän koulutukseen.

Työ erikoisupseerina tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa ja sotilaallista toimintakykyä työajalla tapahtuvan harjoittelun ja vuosittaisten testien avulla. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittää itseään kenttälääkinnän osaajana ja osallistua poikkeusolojen lääkintähuollon suunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.

Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen monenlaisia palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– tukea oman osaamisen kehittämiseen laajan täydennyskoulutustarjonnan sekä systemaattisen tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
– palvelussuhdeasuntoja
– erinomaiset liikuntamahdollisuudet
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun

Lue lisää
Toimistosihteeri (asevelvollisuussihteeri)

Haemme toimistosihteeriä asevelvollisuussihteerin tehtävään Kaartin jääkärirykmenttiin Uudenmaan aluetoimistoon Helsinkiin.

Tehtäviisi kuuluu aluetoimiston asiakaspalvelu ja neuvonta sekä asevelvollisten hallinnollisten asioiden hoitaminen. Vastaat reserviläisten hakemuskäsittelystä sekä asevelvollisuuteen liittyvien asioiden neuvonnasta ja asiakaspalvelusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Työ sisältää matkustamista kausiluontoisesti 1-5 päivää/kk.

Lue lisää
Soittaja-aliupseeri (trumpetin soittaja)

Haemme kahta soittaja-aliupseeria (trumpetin soittaja) Kaartin soittokuntaan Helsinkiin.

Soittaja-aliupseerina soitat trumpettia Kaartin soittokunnan eri kokoonpanoissa. Sinulta odotetaan sotilasmuusikon monipuolisia taitoja niin orkesterisoittajana, kamarimuusikkona kuin kuviomarssiosaajana. Vastaat soittamisesi korkeasta teknisestä ja taiteellisesta laadusta. Osallistut pienyhtyeiden toimintaan sekä soitat tarvittaessa myös kornettia, flyygelitorvea, pikkolotrumpettia ja fanfaaritrumpettia.

Kaartin soittokunta on Puolustusvoimien edustussoittokunta, jonka toiminta näkyy kansallisesti ja kansainvälisesti. Työ edellyttää matkustamista soittokunnan esiintymismatkoihin liittyen 5-10 pv/kuukaudessa kotimaassa ja ulkomailla.

Tutustu Kaartin soittokunnan toimintaan osoitteessa youtube.com/kaartinsoittokunta ja facebook.com/kaartinsoittokunta

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri

Haemme järjestelmäinsinööriä Järjestelmäkeskukseen Tampereelle.

Pioneeriräjähteiden vastuuinsinöörinä vastaat Puolustusvoimissa oman vastuualueesi materiaalin elinkaaresta aina järjestelmien hankinnasta materiaalin käytöstä poistamiseen asti. Tehtävässäsi toimit oman alasi valtakunnallisena teknisenä asiantuntijana ja tehtävässä olet tärkeä osa Puolustusvoimien materiaalisen suorituskyvyn luomista ja ylläpitoa.

Vastaat pioneeriräjähteiden ja pioneeriräjähteiden apuvälineiden hankinnasta, kunnonvalvonnasta ja hävittämisen ohjaamisesta. Vastuualueesi materiaali koostuu muun muassa pioneeriräjähteistä, mekaanisista sytytyslaitteista ja henkilökohtaisista raivaamislaitteista, räjähteiden ja miinoitteiden merkitsemisvälineistä sekä pioneerikoulutusmateriaalista. Ohjaat pioneeriräjähteiden kunnonvalvontaa itsenäisesti eri määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimit osana pioneerisektorin järjestelmäinsinööritiimiä, jossa työskentelee lisäksesi muita pioneerialan ammattilaisia.

Työ sisältää matkustamista noin kaksi päivää kuukaudessa.

Lue lisää
Tiedonhallintasihteeri

Haemme tiedonhallinnan sihteeriä Pääesikuntaan Helsinkiin. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2025 saakka.

Vastaat asiakirjojen vastaanottamisesta, rekisteröinnistä, tallentamisesta ja välittämisestä eteenpäin sekä toteutat myös lähtevien asiakirjojen jakelut. Hallinnoit ja ohjaat asiakirjojen elinkaarta alusta loppuun saakka (ml. hävittäminen) ja määrittelet aineiston säilytysarvon tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Ohjaat ja tuet henkilökuntaa asiakirjojen laatimisessa ja lainmukaisessa sekä tietoturvallisessa käsittelyssä. Hoidat sisäistä tietopalvelua ja osallistut tarvittaessa ulkoiseen tietopalveluun. Osallistut myös tiedonhallinnan kehittämiseen. Lisäksi perehdytät uuden henkilöstön asiakirjahallinnon toimintatapoihin, osallistut postituspisteessä työskentelyyn ja toimit
tarvittaessa tiedonhallinnan asiantuntijan sijaisena. Tunnet julkishallinnon asiakirjahallinnan lainsäädännön vaatimukset ja osaat soveltaa niitä sekä noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa

Lue lisää
ICT-asiantuntija

Haemme ICT-asiantuntijaa 3. Logistiikkarykmenttiin Jyväskylän Tikkakoskelle.

Toimit sotilasilmailun TVJ-alan (tiedustelu, valvonta, johtaminen) kunnossapidon 2-tason asiantuntijana niihin liittyvien ohjelmistojen sekä laitteistojen osalta. Tehtävässä vaikutat ilmapuolustuksen käyttämän verkotetun palvelinalustakonseptin tekniseen arkkitehtuuriin, osallistut järjestelmäkokonaisuuksien tekniseen suunnitteluun ja testaukseen sekä ohjaat ja toteutat vastuujärjestelmiesi käyttöönottoa ja kunnossapitoa osana asiantuntija- ja kumppanuusverkostoa.

Lue lisää
ICT-asiantuntija

Haemme ICT-asiantuntijaa 3. Logistiikkarykmentin Jyväskylän Tikkakoskelle.

Toimit ilmavoimien tietojärjestelmien valtakunnallisena kunnossapidon 2-tason kommunikaatiojärjestelmäasiantuntijana. ICT-asiantuntijana vastaat ilmapuolustuksen operatiivisten puhe- ja tietoliikennejärjestelmien sekä muiden langallisten ja langattomien kommunikaatiojärjestelmien käyttöönotosta sekä kunnossapidosta. Tehtäväsi käsittää valtakunnallisten huoltojärjestelyjen johtamista, eriasteista suunnittelua, ohjausta sekä asiantuntijuutta. Tehtävässä vaikutat puhe- ja tietoliikennejärjestelmäratkaisujen arkkitehtuuriin, osallistut järjestelmäkokonaisuuksien tekniseen suunnitteluun ja testaukseen. Lisäksi ohjaat ja toteutat vastuujärjestelmiesi käyttöönottoa ja kunnossapitoa osana asiantuntija- ja kumppanuusverkostoa.

Lue lisää
Ympäristöasiantuntija

Haemme ympäristöasiantuntijaa Puolustusvoimien logistiikkalaitokselle Tampereelle.

Tehtäväsi pääpainopistealueena ovat ampumaradat ja niiden ympäristölupien hakeminen ja toimeenpano. Tuotat painopistealueesi osalta ympäristönsuojelun tuen kaikkiin Puolustusvoimien prosesseihin valtakunnallisesti. Osallistut ympäristönsuojelun järjestelyiden suunnitteluun, valmisteluihin ja toimeenpanoon kaikissa valmiustiloissa. Lisäksi tehtäviisi kuuluu melunhallinnan tehtäviä ja harjoitusten ympäristövastuun kehittämistä ja ohjaamista. Toimit myös ympäristönsuojeluun liittyvän paikkatiedon käsittelyn ja hyödyntämisen asiantuntijana. Tehtäviisi kuuluu myös erikseen määriteltyjen kohteiden ympäristölupamääräysten ja ympäristönsuojelurakenteiden suunnittelu ja toimeenpano. Tehtävään sisältyy jatkuvaa yhteistyötä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Yhteydenpito on päivittäistä ja se sisältää neuvontaa, luennointia, neuvotteluja ja kirjallista asioiden hoitoa.

Tehtävä edellyttää matkustamista noin 50 vuorokautta vuodessa ja osallistumista harjoituksiin.

Lue lisää
Osastoinsinööri (erikoisupseeri)

Haemme osastoinsinööriä erikoisupseeriksi 1. Logistiikkarykmenttiin Kouvolaan.

Työskentelet kunnossapitoupseerina vastaten kunnossapidon suunnittelusta sekä suunnitelma- ja johtamisvalmiuden luomisesta ja ylläpidosta. Vastaat myös kunnossapidon henkilöstön ja reserviläisten koulutuksen suunnittelusta. Lisäksi vastaat kansainvälisten ja kansallisten harjoitusten kunnossapidon tukitarpeiden suunnittelusta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vastuullasi on myös tukeutumisohjeiden kunnossapidon osuuden suunnittelu ja toteutus. Lisäksi osallistut harjoituksiin sekä johtajana että kouluttajana.

Lue lisää
Toimistosihteeri

Haemme toimistosihteeriä Panssariprikaatiin, Hämeen aluetoimistoon Lahteen.

Tehtävässäsi tuotat aluetoimiston toimistopalveluita, osallistut asevelvollisuusasioiden hoitoon, kutsuntojen valmisteluun ja järjestelyyn sekä aluetoimiston asiakaspalveluun. Tehtävääsi kuuluu mm. reserviläisten käskyttäminen kertausharjoituksiin, asevelvollisten asioiden käsittely sekä asevelvollisuusjärjestelmän loppukäyttö. Osallistut lisäksi erilaisten maanpuolustustapahtumien ja reserviläisten ylennystilaisuuksien valmistelu- ja järjestelytehtäviin.

Työ on pääsääntöisesti toimistotyötä virkapaikalla Lahdessa. Työtehtävät mahdollistavat etätyön vain rajoitetusti.

Lue lisää
Suunnittelija

Haemme suunnittelijaa Maavoimien esikuntaan Mikkeliin.

Tehtävässä vastaat Puolustusvoimien erikoisjoukkojen kansainvälisestä ja kansallisesta koulutussuunnittelusta liittyen kehittyvään Nato-puolustusyhteistyöhön. Analysoit tehtäviin liittyvää tietoa ja laadit esityksiä, yhteenvetoja ja raportteja tulevan kauden koulutussuunnittelua varten. Lisäksi osallistut kansainvälisten harjoitusten valmisteluun yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä osallistut Nato-koulutusalan tapahtumiin oman osastosi edustajana ja toimit kumppanimaiden esikuntien yhteyshenkilönä.

Tehtävään sisältyy matkustamista sekä kotimaassa että ulkomailla noin 3-5 pv/kk.

Lue lisää
Järjestelmäasiantuntija (F-35 tietokanta-asiantuntija)

Haemme järjestelmäasiantuntijaa Lapin lennostoon Rovaniemelle.

Toimit operatiivisessa käytössä olevan F-35-kaluston järjestelmien erityisasiantuntijana (logistiset ALIS/ODIN ja tehtävätuen MPSE järjestelmät), vastuualueenasi tietokannat.

Tehtäviisi kuuluu korkean suojaustason tietojärjestelmän ja tietoteknisen ympäristön käyttöönottotehtävät, ylläpito, käyttäjien kouluttaminen ja tukeminen sekä valvonta- ja kehitystehtävät. Osallistut asiantuntijaroolissa F-35 kalustoon liittyviin tietojärjestelmien kehitys- ja käyttöönottoprojekteihin tukikohdan rakentamisvaiheessa sekä operointivaiheessa toimit järjestelmän ylläpitoroolissa.

Tehtävässä ollaan tiiviissä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa oman vastuualueen osalta. Erityisesti tukikohdan rakentamisvaiheessa yhteistyö järjestelmätoimittajan kanssa tulee olemaan tiivistä.

Tehtävään sisältyy matkustamista noin 20-30 vrk/vuodessa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Lue lisää
ICT-erityisasiantuntija (kyber)

Haemme ICT-erityisasiantuntijaa Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen kyberosastolle Jyväskylään.

Tehtävääsi kuuluu Puolustusvoimien salausverkkojen suunnittelu, kehittäminen, ylläpito ja elinkaaren hallinta. Tehtävässäsi kehität salausverkkoratkaisuja sekä niihin liittyviä hallinta- ja valvontakykyjä ja tuotat ajantasaista dokumentaatiota. Suunnittelet salausverkkojen arkkitehtuuria, toteutusta ja ylläpitoa. Tehtävässä toimit vuorovaikutuksessa Puolustusvoimien muiden yksiköiden, viranomaisten, yritysten ja muiden kotimaisten ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa.

Lue lisää
ICT-tukihenkilö

Haemme ICT-tukihenkilöä Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskukseen Säkylään.

Vastaat IT-palveluiden laitteistojen asennuksesta ja ylläpidosta sekä osallistut lähiverkkojen rakentamiseen ja ylläpitoon sekä tietojärjestelmäympäristöjen kehittämiseen. Osallistut myös Puolustusvoimien turvallisuusvalvonta-, data- ja liityntäjärjestelmien (ml. siirrettävät järjestelmät) kohdesuunnittelu-, asennus-, huolto- ja korjaustehtäviin. Lisäksi toimit hankinnoissa teknisenä asianhoitajana sekä oman alasi kouluttajana henkilökunnalle ja asevelvollisille.

Lue lisää
Sotilaslääkäri (erikoisupseeri)

Haemme sotilaslääkäriä erikoisupseerin virkaan Sotilaslääketieteen keskukseen Vekarajärven terveysasemalle.

Sotilaslääkäri tuottaa varuskunnan terveydenhuoltoon liittyviä palveluja yhteistyössä terveysaseman muun henkilöstön kanssa. Hän osallistuu lääkäritasoiseen potilasvastaanottotyöhön asevelvollisille ja työterveyshuollon sairausvastaanottoon. Sotilaslääkärillä on myös mahdollisuus osallistua maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon sekä kenttälääkinnän koulutukseen.

Työ erikoisupseerina tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa ja sotilaallista toimintakykyä työajalla tapahtuvan harjoittelun ja vuosittaisten testien avulla. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittää itseään kenttälääkinnän osaajana ja osallistua poikkeusolojen lääkintähuollon suunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.

Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen monenlaisia palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– tukea oman osaamisen kehittämiseen laajan täydennyskoulutustarjonnan sekä systemaattisen tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
– palvelussuhdeasuntoja
– erinomaiset liikuntamahdollisuudet
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri

Haemme järjestelmäinsinööriä Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle Tikkakoskelle. Kyseessä on määräaikainen tehtävä 31.12.2030 asti.

Järjestelmäinsinöörinä päätehtävänäsi on vastata geotiedustelun ohjelmistojen, tietokantojen ja palvelimien ylläpidosta ja käytönaikaisesta kehittämisestä. Osallistut teknisen arkkitehtuurin kehittämiseen, sovellusasennuksiin ja järjestelmien integroimiseen osaksi kokonaisjärjestelmää kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Lisäksi vastaat osaltasi järjestelmien teknisen elinkaaren hallinnasta, suunnittelusta, kehittämisestä ja ylläpidosta. Koulutamme sinulle tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen.

Tehtävän hoitaminen edellyttää koti- ja ulkomaan matkustusvalmiutta noin 20-40 päivää vuodessa.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (erikoisupseeri)

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseeriksi Panssariprikaatiin Riihimäelle.

Toimit Maavoimien kärkiosaajana ELSO mittaustiedustelun järjestelmäinsinöörin tehtävässä. Vastuullasi on maavoimien mittaustiedustelujärjestelmissä käytettävien viesti- ja tietoliikenneratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen Elektronisen Sodankäynnin Keskuksessa (ELSOKESK). Vastaat koulutus- ja simulaatioympäristön kaluston teknisistä valinnoista, hankintaprosessista ja ylläpidosta sekä koulutusten toteuttamisesta ja koulutettavien johtamisesta. Toimit Maavoimien johtavana asiantuntijana omaan alaasi liittyen ja osallistut tietoliikenneratkaisujen kehittämiseen. Vastaat mittaustiedustelujärjestelmien tietojärjestelmien ylläpidon toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä aluevalvonnan teknisestä päivystämisestä. Lisäksi toimit raskaan kaluston kuljettajana esim. huoltoon liittyvissä tehtävissä.

Tehtävä sisältää harjoituksia ja matkustamista noin 30-70 vrk/vuosi.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lue lisää
Palaa alkuun