Avoimet tehtävät

Haluatko työskennellä Puolustusvoimissa? Rekrytoimme vuosittain noin 400 siviiliä, erikoisupseeria ja aliupseeria. Alla näet tällä hetkellä avoimet tehtävämme. Tutustu ja hae!

Miten haen?

Tee hakemus ja katso lisätiedot tehtävästä osoitteessa valtiolle.fi.

Kerro hakemuksessasi, miten osaamisesi ja henkilökohtaiset ominaisuutesi sopivat hakemaasi tehtävään. Käytämme rekrytoinnissa vain ilmoittamiasi tietoja. Jos saat haastattelukutsun, varaa haastattelua varten työ- ja koulutodistukset sekä virallinen henkilötodistus. Haastattelun yhteydessä sinulle voidaan teettää esimerkiksi soveltuvuusarviointi sekä turvallisuusselvitys.

Sotilastehtävärekrytointiin kuuluu 12 minuutin juoksutesti. Rekrytointiprosessi kestää noin kolme kuukautta. Ilmoitamme valintapäätöksestä kaikille hakijoille.

Jos haku ei tärppää ensimmäisellä kerralla, älä lannistu. Uusia tehtäviä tulee hakuun aika ajoin. Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota yhteyttä meihin: rekrytointi.pvpalvk(at)mil.fi tai Facebookissa Puolustusvoimien rekrytointi -sivustolla.

Nyt haemme

Suunnittelija
1.12.2022 22:00

Haemme suunnittelijaa Järjestelmäkeskukseen Tampereelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Tehtävässä koordinoidaan Puolustusvoimien kansallista COMSEC -toimintaa sekä toimitaan tukena kansainvälisen COMSEC -toiminnan koordinoinnissa. COMSEC-koordinaattori vastaa muun muassa salausjärjestelmien salausmateriaalin hankintaprosessiin liittyvistä tehtävistä sekä salauslaitteiden käytön, jakelun, hallinnoinnin ja huollon koordinoinnista Puolustusvoimissa.

Tehtäviin kuuluu erilaisten kansalliseen COMSEC -toimintaan liittyvien asioiden valmistelu, kuten esimerkiksi COMSEC -hankintoihin liittyvät tehtävät, sopimusvalmistelut, tarjouspyyntöjen valmistelu ja hankintojen tilannekuvan ylläpito. Tehtävässä toimitaan Järjestelmäkeskuksen kansallisten COMSEC -asioiden yhteyshenkilönä Puolustusvoimien eri sidosryhmille.

Tehtävä edellyttää valmiutta matkustamiseen muutamia kertoja vuodessa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Lue lisää
Materiaalituen asiantuntija
1.12.2022 22:00

Haemme materiaalituen asiantuntijaa Järjestelmäkeskukseen Tampereelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Lentoteknillisen materiaalihallinnan asiantuntijan tehtävä mahdollistaa osaltaan hävittäjäkaluston turvallisen, tehokkaan ja taloudellisen operoinnin tuottamalla ilmavoimille ja kotimaisille hävittäjäkaluston kunnossapidon kumppaneille heidän toimintaansa tarvitsemansa materiaaliset ja lentokalustokohtaiset konfiguraationhallinnan ylläpidon toiminnot. Tehtävänhoitaja vastaa lentoteknillisen logistiikan tietojärjestelmän tietosisällön oikeellisuudesta ja eheydestä osana hävittäjäkaluston tyyppivastuusektorin toimintaa. Työllä luodaan osaltaan perusta sille, että lennostoille kyetään varmistamaan jatkuva materiaalinen valmius, jotta suunnitelmien ja tavoitteiden mukaiset lentotunnit voidaan lentää.

Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta kotimaassa noin 1-2 pv/kk.

Lue lisää
Taisteluvälinealiupseeri
1.12.2022 12:00

Haemme taisteluvälinealiupseeria Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun. Tehtävä sijoittuu Rannikkolaivaston Katanpää-luokan miinantorjunta-alukselle.

Osallistut aluksen taisteluvälinealan toimintaan ja kehittämiseen sekä vastaat kansialan kunnossapidosta. Toimit taisteluvälinealan kouluttajana ja osallistut taisteluvälineiden ylläpitoon, huoltoon ja kunnossapitoon. Lisäksi osallistut laivatykistöammuntojen suunnitteluun ja valmisteluun sekä ammuntojen analysointiin, kehittämiseen ja raportointiin.

Lue lisää
Osastosihteeri
29.11.2022 22:00

Haemme osastosihteeriä Järjestelmäkeskukseen Tampereelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Osastosihteerin tehtäviin kuuluu johdon ja osastojen tukitoiminnot sekä niiden ylläpito muun muassa tilaisuuksien järjestäminen, muistamis- ja palkitsemisjärjestelyt sekä raportointi. Lisäksi tehtäviin kuuluu osastojen postin käsittely, asiakirjojen valmistelu ja toimikorttien hallinnointi.
Osastosihteeri vastaa hänelle osoitettujen hankintojen kilpailuttamisesta ja toteuttamisesta sekä toimii johdon assistentin sijaisena ja työparina.
Tehtävä sisältää matkustamista muutamia kertoja kuukaudessa kotimaassa.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (panssari-insinööri, erikoisupseeri)
29.11.2022 22:00

Haemme järjestelmäinsinööriä (erikoisupseeri) Maasotakouluun Hattulaan.

Panssari-insinöörinä johdat Panssarikoulun katsastus- ja tutkintotoimintaa sekä osallistut katsastuksiin ja erityislupatutkintoihin. Toimit panssarialan asiantuntijana, valvoen kaluston käyttöä ja koulutusta. Osallistut myös panssarialan kalustohankkeisiin Panssarikoulun edustajana. Toimit lisäksi koulutustukena Panssarikoulun kursseilla sekä toimistoupseerina.

Tehtävään liittyy matkustamista noin 20 vrk/vuosi sekä osallistumista harjoituksiin 15-30 vrk/vuodessa.

Lue lisää
Taloussihteeri
28.11.2022 22:00

Haemme taloussihteeriä 3. Logistiikkarykmenttiin Jyväskylään Tikkakoskelle.

Taloussihteerinä tehtäviisi kuuluu osto- ja myyntilaskujen valmistelu keskitettyä asiatarkastusta ja menohyväksyntää varten. Varmistat että laskuissa on Puolustusvoimien taloussäännön mukaiset tositteet liitteineen ja dokumentteineen. Osallistut myös taloushallinnon palveluntuottajille tuotettavien dokumenttien laatimiseen. Lisäksi osallistut yksikön kirjanpidon ja maksuperusteiden sisällön oikeudellisuuden arviointiin. Toimit rykmentin PVSAP-Travel sovellusvastuuhenkilönä, olet hallintoyksikön taloushallinnon yhteyshenkilö sisäisten ja ulkoisten yhteistyötahojen kanssa sekä toimit hankintasihteerin sijaisena.

Lue lisää
ICT-erityisasiantuntija
24.11.2022 22:00

Haemme ICT-erityisasiantuntijaa Maavoimien esikuntaan Mikkeliin.

Suunnittelet ja kehität Maavoimien esikunnan yhteiskäyttöisten sekä Maavoimien kohdearkkitehtuurin mukaisten sovellusten ja tietojärjestelmien tietoturvallisuuden teknisiä toteutusratkaisuja. Toteutat Maavoimien esikunnan tietohallintopalvelut yhteistyössä tietohallintopäällikön ja palvelun tuottajien kanssa. Osallistut valtakunnallisten järjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja käyttöönottoon. Lisäksi toimit Maavoimien esikunnan tietohallintopäällikön sijaisena ja tietohallinnon lähitukena.

Lue lisää
Henkilöstösihteeri
24.11.2022 22:00

Haemme henkilöstösihteeriä Puolustusvoimien tutkimuslaitokseen Ylöjärvelle.

Toimit PVSAP HCM:n sovellusvastuuhenkilönä ja vastaat organisaationhallinnan, henkilöstöhallinnon, palkkahallinnon ja ajanhallinnan toteuttamisesta järjestelmässä. Lisäksi toimit laitoksen toisena palkkayhteyshenkilönä vastaten palkkaukseen liittyvistä osakokonaisuuksista käyttäen PVSAP- ja Logica-tietojärjestelmiä.

Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta kotimaassa noin 1-2 pv/kk.

Lue lisää
Varastomies
23.11.2022 22:00

Haemme varastomiestä 2. Logistiikkarykmentille Hämeenlinnaan.

Vastaat tuotteiden teknisestä tarkastamisesta vastaanottotarkastuksen ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi osallistut materiaalin vastaanottamiseen ja tähän liittyvään inventointiin sekä muihin materiaalikeskuksen päällikön tai tarkastamon työnjohtajan käskemiin materiaalin käsittelyyn liittyviin tehtäviin. Osallistut myös materiaalin siirtämiseen tarkastamossa, vastaanotossa, lähettämössä ja varastossa.

Lue lisää
Suunnittelija, TRSS-suunnittelija
23.11.2022 07:00

Haemme määräaikaista suunnittelijaa Ilmavoimien esikuntaan Tikkakoskelle 30.6.2023 saakka. Osallistut hallintoyksikön toiminnan ja resurssien suunnitteluun ja raportointiin. Lisäksi toimit talouspäällikön sijaisena.

Tehtävässä työskennellään maanalaisissa suojatiloissa.

Lue lisää
Räjähdetyöntekijä
21.11.2022 06:00

Haemme kahta räjähdetyöntekijää Räjähdekeskuksen Haapajärven toimipisteelle. Tehtävät ovat määräaikaisia 31.12.2023 saakka.

Räjähdetyöntekijä toimii erilaisten räjähteiden valmistus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä. Työhön kuuluu räjähteiden purkamista, kokoonpanoa ja erilaisia huoltotoimenpiteitä sekä mahdollisesti materiaalisiirtoja trukkikalustolla. Työ on henkisesti ja fyysisesti vaativaa räjähdetyötä, jossa käsitellään erilaisia kemikaaleja.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (erikoisupseeri)
20.11.2022 22:00

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseeriksi Panssariprikaatiin Hattulaan.

Toimit ITSUKO-hankkeeseen liittyvän sensorijärjestelmän asiantuntijana ja vastaat järjestelmän ylläpidosta ja käyttöhuollosta. Osallistut järjestelmän ohjelmistojen ja säännöstöjen ylläpitoon, versionhallintaan, päivityksiin, teknisen konfiguraation laadintaan sekä tietoturvallisuuskäytäntöjen luomiseen ja valvontaan. Lisäksi suunnittelet asiantuntijana järjestelmän koulutuksia yhteistyössä muiden järjestelmästä vastaavien kanssa sekä osallistut varsinaisten koulutusten pitämiseen.

Erityisesti tehtävän alkuvaiheessa sinua odottaa monipuolinen koulutus ilmapuolustuksen sensorijärjestelmien sekä ohjusilmatorjunnan osalta. Pääset vaikuttamaan oman tehtäväkenttäsi mukaisesti hanketoimintaan sekä kehittämään nykyisiä ja tulevia suorituskykyjä. Työ on käytännönläheistä ja alusta alkaen olet mukana kentällä harjoitustoiminnassa.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (erikoisupseeri)
20.11.2022 22:00

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseeriksi Panssariprikaatiin Hattulaan.

Vastaat ITO12 ilmatorjuntaohjusjärjestelmän ylläpidosta ja osallistut ilmatorjunnan kehittämishankkeisiin. Konfiguroit, huollat ja ylläpidät järjestelmää joukkotuotannon ja operatiivisten tarpeiden mukaisesti. Lisäksi suunnittelet asiantuntijana järjestelmän koulutuksia yhteistoiminnassa järjestelmäpäällikön kanssa sekä osallistut koulutuksien pitämiseen.

Erityisesti tehtävän alkuvaiheessa sinua odottaa monipuolinen koulutus ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmien sekä ohjusilmatorjunnan osalta. Pääset vaikuttamaan oman tehtäväkenttäsi mukaisesti hanketoimintaan ja kehittämään nykyisiä sekä tulevia suorituskykyjä. Työ on käytännönläheistä ja alusta alkaen olet mukana kentällä harjoitustoiminnassa.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (erikoisupseeri)
20.11.2022 22:00

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseeriksi Panssariprikaatiin Hattulaan.

Toimit ITSUKO-hankkeeseen liittyvän johtamisjärjestelmän asiantuntijana ja vastaat järjestelmän ylläpidosta ja käyttöhuollosta. Osallistut järjestelmän ohjelmistojen ja säännöstöjen ylläpitoon, versionhallintaan, päivityksiin, teknisen konfiguraation laadintaan sekä tietoturvallisuuskäytäntöjen luomiseen. Lisäksi suunnittelet asiantuntijana järjestelmän koulutuksia yhteistyössä muiden järjestelmästä vastaavien kanssa sekä osallistut varsinaisten koulutusten pitämiseen.

Erityisesti tehtävän alkuvaiheessa sinua odottaa monipuolinen koulutus ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmien sekä ohjusilmatorjunnan osalta. Pääset vaikuttamaan oman tehtäväkenttäsi mukaisesti hanketoimintaan sekä kehittämään nykyisiä ja tulevia suorituskykyjä. Työ on käytännönläheistä ja alusta alkaen olet mukana kentällä harjoitustoiminnassa.

Lue lisää
Suunnittelija (IITVJ-järjestelmän pääsuunnittelija)
20.11.2022 22:00

Haemme suunnittelijaa IITVJ-järjestelmän pääsuunnittelijaksi Ilmavoimien esikuntaan Jyväskylään. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2026 saakka.

Suunnittelijana johdat, koordinoit ja valvot hankkeisiin ja projekteihin osallistuvaa henkilöstöä ja heidän tehtäviään Ilmavoimien eri osastoilla, eri organisaatioissa sekä kansainväliseen yhteistoimintaan liittyvissä projekteissa. Työskentelet ilmapuolustuksen hankkeiden ja projektien suorituskykyvastuullisena ohjaajana IITVJ- (ilmavoimien tiedustelu-, valvonta-, ja johtamisjärjestelmäkokonaisuus) järjestelmäkokonaisuuden osalta ja vastaat IITVJ-järjestelmien arkkitehtuurisuunnittelusta.

Tehtävä edellyttää valmiutta matkustamiseen ulkomailla useita kertoja vuodessa ja se sisältää säännöllistä yhteistyötä kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Lue lisää
Projektipäällikkö (KYBER-hanke)
18.11.2022 10:00

Haemme Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosastolle projektipäällikköä. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2024 asti.

Projektipäällikkönä johdat kyberpuolustuksen suojautumisen suorituskyvyn ja joukkojen rakentamista sekä käyttöönottoa osana kyberpuolustushanketta hankepäällikön alaisuudessa. Johdat myös kybersuojan materiaaliprojektin ja käyttöönottoprojektin päälliköitä osana hankeorganisaatiota.

Osallistut hankkeen johtamisen valmisteluun ja hankkeen johtamisen foorumeihin. Ohjaat rakennettavien suorituskykyjen osalta palveluiden toimittajia, suorituskykyjen suunnittelijoita ja rakentajia toimeenpanoon liittyvissä kysymyksissä projektipäälliköiden kanssa.

Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta noin 20 vrk/vuosi sekä osallistumista harjoituksiin noin 20 vrk/vuosi.

Lue lisää
Kuljetusaliupseeri (joukkueen johtaja)
17.11.2022 22:00

Haemme kuljetusaliupseeria joukkueen johtajaksi Kaartin jääkärirykmentin kuljetuskeskukseen Helsinkiin. Tehtävä on määräaikainen 31.1.2028 saakka.

Kuljetusaliupseerina vastaat ajoneuvokaluston liikenneturvallisuudesta sekä ajoneuvojen huolloista ja kunnossapidosta. Tehtäviisi kuuluu myös ajoneuvojen katsastusten, määräaikaishuoltojen ja koeajojen suunnittelu ja järjestäminen. Lisäksi osallistut ajoneuvojen rakenteiden, käytön ja huollon kouluttamiseen henkilökunnalle ja varusmiehille.

Koulutustehtäviin liittyy noin 30 vrk matkustamista kotimaassa.

Lue lisää
Suunnittelija (materiaalihallinto)
17.11.2022 22:00

Haemme suunnittelijaa materiaalihallinnon tiedonhallinnan alueelle Puolustusvoimien palvelukeskukseen Tampereelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Suunnittelija vastaa yhdessä työparinsa kanssa PVSAP-toiminnanohjausjärjestelmässä materiaalihallinnon toiminnallisuuksien järjestelmätuesta, ylläpidosta ja kehittämistä (ml. järjestelmämuutokset). Tehtävänhoitaja osallistuu vastuualueensa raportointiin sekä perustietojen ja käyttövaltuuksien suunnittelu- ja ylläpitotehtäviin. Lisäksi suunnittelija osallistuu kehittämistyöryhmiin ja hankkeisiin sekä osallistuu vastuualueensa koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Lue lisää
ICT-erityisasiantuntija (järjestelmäasiantuntija)
17.11.2022 22:00

Haemme ICT-erityisasiantuntijaa (järjestelmäasiantuntija) Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen kyberosastolle Jyväskylään.

Tehtävässä ylläpidät kyberosaston järjestelmiä rauta-, virtualisointi- ja sovelluskerroksilla ja toteutat kyberpuolustuksen teknisen kunnossapidon tehtäviä. Osallistut operoimiesi järjestelmien kehitykseen ja ylläpitoon ja osallistut asiantuntijana vaativiin suunnittelu- sekä kehittämistehtäviin, kehitysprojekteihin ja -hankkeisiin. Osallistut myös kansalliseen- ja kansainväliseen harjoitustoimintaan Puolustusvoimien kybertoimintaympäristössä.

Lue lisää
Tutkija
17.11.2022 22:00

Haemme tutkijaa projektipäälliköksi Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle Helsinkiin, Tampereelle tai Jyväskylän Tikkakoskelle.

Toimit projektipäällikkönä vaativissa ICT-projektihankkeissa. Tehtävässä toteutat yhdyskäytäviä erilaisten järjestelmien välillä ja osallistut tekniseen arkkitehtuurisuunnitteluun. Hankkeissa olet rakentamassa suorituskykyjä osaksi Puolustusvoimien sotilastiedustelujärjestelmää.

Tehtävä vaatii valmiutta matkustaa kotimaassa 10-20 vuorokautta vuodessa ja ulkomailla 5-10 vuorokautta vuodessa.

Lue lisää
Projektipäällikkö (Taistelija-hanke)
16.11.2022 22:00

Haemme projektipäällikköä Maavoimien esikuntaan Mikkeliin. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2025 saakka.

Tehtävässä vastaat osasta Taistelija-hankkeen kokonaisuuteen kuuluvista projekteista, mm. jalkaväen tulitukiaseen sekä taistelijan liikkuvuuden ja selviytymisen kehittämisestä. Lisäksi vastaat projekteissa tuotettavien suorituskykyjen käyttöönotosta.

Johdat vastuullesi annettuja projekteja hankepäälliköltä saamasi ohjauksen mukaisesti. Ohjaat projekteihin liittyen Puolustusvoimien hallintoyksiköiden henkilöstöä, tiedeyhteisöjä sekä kotimaisen ja ulkomaisen teollisuuden henkilöstöä.

Tehtävä sisältää kansainvälistä vuorovaikutusta ja matkustamista noin 20-50 päivää/vuosi.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri
15.11.2022 22:00

Haemme järjestelmäinsinööriä Järjestelmäkeskukseen Tampereelle.

Toimit ajoneuvo- ja vaunukaluston sensorijärjestelmien ja -laitteiden hankintoihin liittyvänä teknisenä valmistelijana. Pääpaino hankintatehtävistäsi kohdentuu optiikan, optroniikan ja ammunnanhallinnan sensoreihin. Tehtävääsi kuuluu myös hankittujen järjestelmien ja laitteiden käyttöönoton valmistelu, laiteintegraatio sekä ylläpitojärjestelmien suunnittelu. Olennainen osa tehtävääsi on lisäksi teollinen yhteistyö sekä toimiminen Puolustusvoimien kumppaneiden kanssa.

Tehtävä vaatii matkustamista kotimaassa ja ulkomailla 3-4 kertaa kuukaudessa.

Lue lisää
Suunnittelija (pääarkkitehti)
14.11.2022 22:00

Haemme suunnittelijaa arkkitehdin tehtävään Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle Jyväskylän Tikkakoskelle, Tampereelle tai Helsinkiin.

Tehtävässä suunnittelet ja kehität sotilastiedustelun arkkitehtuuria ja johdat arkkitehtuuritoimintaa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista kotimaassa sekä tarvittaessa myös ulkomailla yhteensä 20 – 40 vrk/vuosi.

Lue lisää
Hallintoylilääkäri (erikoisupseeri)
14.11.2022 08:30

Haemme hallintoylilääkäriä (erikoisupseeria) Sotilaslääketieteen keskuksen esikuntaan Riihimäelle.

Osallistut asiantuntijana Puolustusvoimien lääkintähuollon järjestelyjen kehittämiseen, suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Osallistut myös organisaatiovalvontaan esimerkiksi sisäisten tarkastusten muodossa. Kokoat ja laadit Sotilaslääketieteen keskukselta pyydetyt lääketieteellistä asiantuntemusta vaativat selvitykset ja lausunnot sekä tuet Sotilaslääketieteen keskuksen esikunnan muiden toimialojen toimintaa lääketieteellistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä.

Vastaat lisäksi Puolustusvoimien suun terveydenhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, tutkimustoiminnasta sekä valvonnasta. Teet myös kliinistä hoitotyötä ja palveluskelpoisuuden arviointia.

Lue lisää
Soittaja-aliupseeri (trumpetin soittaja)
13.11.2022 22:00

Haemme trumpetin soittajaa soittaja-aliupseeriksi Ilmasotakouluun Jyväskylään.

Vastaat trumpetin soittamisesta soittokunnan eri kokoonpanoissa ja oman instrumenttisi taiteellisen tason ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Tarvittaessa soitat flyygelitorvea sivusoittimena. Osallistut soittotoimintaan esiintymällä erilaisissa tilaisuuksissa, kuten konserteissa, paraateissa, marssisoitoissa ja
viihdetilaisuuksissa.

Työkyvyn ylläpitämiseksi tarjoamme sinulle erinomaiset liikuntamahdollisuudet työajan puitteissa. Työ edellyttää matkustamista yhteiskuljetuksin soittokunnan esiintymismatkoihin liittyen. Esiintymisiä on noin 130 kpl vuodessa.

Lue lisää
Tiedottaja
4.11.2022 06:00

Haemme tiedottajaa Maasotakouluun Lappeenrantaan.

Vastaat Maasotakoulun viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä viestintään liittyvästä ohjauksesta ja koordinoinnista. Lisäksi vastaat Maasotakoulun sosiaalisen median sivujen ulkoasusta ja kehittämisestä sekä ajantasaisesta sisällöstä. Suunnittelet ja toteutat häiriötilanneviestintää sekä toimit Maasotakoulun valtakunnallisten harjoitusten päätiedottajana sekä internet-sivujen sisällöntuottajana. Tehtäviisi kuuluu myös Maasotakoulun viestinnän kehittäminen ja seuranta, toimialan materiaalin hankinta sekä Maasotakoulun kansainvälinen viestintä.

Toimit linkkinä Maasotakoulun johdon ja tiedotusvälineiden välillä sekä koulutat henkilöstöä viestinnällisissä asioissa. Toimit myös tiedotussihteerin ja graafikon työnjohdollisena esimiehenä. Tehtävään sisältyy matkustamista noin 5-10 päivää kuukaudessa ja osa työstä tapahtuu maastoharjoituksissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (erikoisupseeri)
20.09.2022 22:00

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseerin virkaan Satakunnan lennostoon Pirkkalaan.

Suunnittelet lennoston toimipaikkojen ilmavalvonnan, lennonvarmistuksen, tulenkäytön johtamisen sekä ilmavalvontasensoreiden tietojärjestelmien käyttöönotot ja kunnossapidon järjestelyt. Lisäksi vastaat itsenäisesti tietoverkkojen ja -järjestelmien IP-osoitteistuksen sekä salain- ja palomuurisäännöstöjen suunnittelusta.

Tehtävään liittyy matkustamista satunnaisesti noin 0-3 pv/kk.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lue lisää
Varastomies
24.07.2022 22:00

Haemme varastomiestä Jääkäriprikaatiin Rovaniemelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Tuotat vaatetushuollon palveluita huolehtien asiakaspalvelusta, lainauksista ja varastojärjestyksestä. Varustat varusmiehet, reserviläiset ja henkilökunnan, opastat vaatetusmateriaalin käytössä sekä vastaanotat palautuvat varusteet. Käytät nostolaitteita ja trukkia vaativissa materiaalin nosto- ja siirtotöissä. Ohjaat varusmiesten työtä sekä osallistut inventointeihin ja toimintojen kehittämiseen.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lue lisää
ICT-erityisasiantuntija (kyber)
26.06.2022 22:00

Haemme ICT-erityisasiantuntijaa tietoturvaan ja kyberpuolustukseen liittyviin suunnittelutehtäviin Pääesikuntaan Helsinkiin. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Suunnittelijan tehtävässä osallistut valtakunnallisesti Puolustusvoimien salausratkaisuiden ja COMSEC-toiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen ja toimeenpanoon. COMSEC-toiminnalla tarkoitetaan salausteknisen materiaalin, kuten salausavainten ja -laitteiden hallintaa. Tehtävässä toimit osana puolustusvoimien ja valtiohallinnon salausratkaisujen ja COMSEC-toiminnan asiantuntijaverkostoa sekä yhdessä kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Tehtävässä painottuu kansainvälinen yhteistoiminta. Tehtävä sisältää itsenäisiä projektijohdollisia kokonaisuuksia.

Tehtävään sisältyy koti- ja ulkomaan matkustamista noin 30 vuorokautta vuodessa.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lue lisää
ICT-asiantuntija (puhekommunikaatiojärjestelmät)
22.02.2022 22:00

Haemme kahta puhekommunikaatiojärjestelmien asiantuntijaa 3. Logistiikkarykmenttiin Tikkakoskelle Jyväskylään. Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

ICT-asiantuntijan päävastuujärjestelmä on Ilmavoimien operatiivinen puhekommunikaatiojärjestelmä tietoverkkoineen. Tehtäviisi kuuluvat lisäksi ilmavoimien muut langalliset ja langattomat kommunikaatiojärjestelmät.

Työskentelet ilmavoimien operatiivisen puhekommunikaatiojärjestelmän ja tietoverkkojen osalta osallistuen ilmavoimien järjestelmän rakentamiseen teknisellä tasolla. Lisäksi tuot kokonaisnäkemystä tehtävien teknisiin ratkaisuihin ja osallistut puhekommunikaatiojärjestelmän käyttöönottoon ja ylläpitoon. Vastaat myös kunnossapidon, käyttöönottojen ja modifikaatioiden suunnittelusta ja ohjaamisesta sekä teknisen etähallinnan toteuttamisesta. Lisäksi toimit teknisen asiantuntijan huoltotehtävissä.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lue lisää
Palaa alkuun