Avoimet tehtävät

Haluatko työskennellä Puolustusvoimissa? Rekrytoimme vuosittain noin 400 siviiliä, erikoisupseeria ja aliupseeria. Alla näet tällä hetkellä avoimet tehtävämme. Tutustu ja hae!

Miten haen?

Katso avoimet tehtävät ja tee hakemus osoitteessa valtiolle.fi.

Kerro hakemuksessasi, miten osaamisesi ja henkilökohtaiset ominaisuutesi sopivat hakemaasi tehtävään. Käytämme rekrytoinnissa vain ilmoittamiasi tietoja. Jos saat haastattelukutsun, varaa haastattelua varten työ- ja koulutodistukset sekä virallinen henkilötodistus. Haun edetessä sinulle voidaan teettää esimerkiksi soveltuvuusarviointi sekä turvallisuusselvitys.

Sotilastehtävärekrytointiin kuuluu 12 minuutin juoksutesti. Rekrytointiprosessi kestää noin kolme kuukautta. Ilmoitamme valintapäätöksestä kaikille hakijoille.

Jos haku ei tärppää ensimmäisellä kerralla, älä lannistu. Uusia tehtäviä tulee hakuun aika ajoin. Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota yhteyttä meihin: rekrytointi.pvpalvk(at)mil.fi tai Facebookissa Puolustusvoimien rekrytointi -sivustolla.

Nyt haemme

Toimistosihteeri

Haemme toimistosihteeriä Kainuun prikaatin esikunnan koulutusosastolle Kajaaniin.

Toimistosihteerinä toimit asevelvollisuushallintoalalla esikunta- ja toimistopalveluihin sekä henkilöstöhallintoon liittyvissä tehtävissä. Vastaat työaika-, poissaolo- ja lomakirjanpidosta sekä ohjaat henkilöstöä niihin liittyvissä asioissa. Toimit myös henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastusten sähköisen maksuratkaisun yhteyshenkilönä. Lisäksi vastuullasi on pienhankintoja ja toimit kutsuntasihteerinä.

Lue lisää
Varastonhoitaja

Haemme varastonhoitajaa 3. Logistiikkarykmenttiin Tervolaan.

Toimit valmiusvaraston vastuullisena varastonhoitajana vastaten kuljetusmateriaalista ml. ajoneuvot ja pelastusmateriaali, poltto- ja voiteluaineista sekä niiden täydennyksistä. Varastonhoitajana toimit myös Tervolan varaston ajojen järjestelijänä vastaten ajomääräyksistä ja niihin liittyvän järjestelmän pääkäytöstä. Osallistut myös varaston palo- ja pelastustehtäviin. Toimit lisäksi toisen valmiusvaraston vastuullisen varastonhoitajan sijaisena, jonka vastuu alueeseen kuuluu talous- ja lääkintämateriaalin varastonpito.

Lue lisää
Kenttäsairaanhoitaja

Kenttäsairaanhoitajan määräaikainen tehtävä Vekaranjärven terveysasemalla

Kenttäsairaanhoitajan määräaikainen tehtävä Vekaranjärven terveysasemalla ajalla 1.4. – 1.9.2024. Tehtävän virkapaikkakunta on Kouvola.

Kenttäsairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat mm.
sairaanhoitajan vastaanoton pitäminen terveysasemalla, suunnittelet ja toteutat hoitotoimenpiteitä sekä teet hoitotyötä lepo-osastolla.
– kenttälääkinnän suunnittelu ja toteutus
– ensiavun, ensihoidon ja kenttälääkinnän koulutus
– kouluttajana toimiminen (lääkintä)
– työterveyshuollon tehtävät tarvittaessa

Työnantajan järjestämän jatko-/täydennyskoulutuksen jälkeen tehtäviin kuuluvat myös varomääräysten mukaiset varotehtävät ja palvelusturvallisuudesta huolehtiminen sekä harjoitusten lääkintähuollon järjestelyt, toteutus ja koulutustehtävät.

Lue lisää
Korkeakouluharjoittelija (graafinen ala)

Pääesikunnan viestintäosasto hakee graafisen alan korkeakouluharjoittelijaa ajalle 18.4. – 17.10.2024

Harjoittelija toimii Pääesikunnan viestintäosaston Ruotuväki-sektorilla graafikkona.
Ruotuväen graafikko toteuttaa Ruotuväki-lehden taiton ja valmiin lehden painoon toimituksen, tuottaa Ruotuväen tarvitsemia graafisia tuotteita sekä painettuun lehteen että verkkoon sekä tukee osaston vakituista graafikkoa muissa osaston ja Puolustusvoimien johdon graafisten palveluiden tuottamisessa. Lehden yhteydessä ilmestyy vuosittain myös muutama erikoisliite, joiden taittaminen kuuluu Ruotuväen graafikon tehtäviin.
Tehtävässä toimitaan pääosin toimisto-olosuhteissa, mutta tehtävään kuuluvat myös tuotantoprojektit toimiston ulkopuolella. Tehtävä edellyttää lähes poikkeuksetta työskentelyä tiiviissä aikataulupaineessa.

Lue lisää
Suunnittelija (taloustoimiala)

Tehtävässä toimitaan taloustoimialan ohjaukseen ja kehittämiseen sekä raportointiin liittyvissä kokonaisuuksissa.

Haemme suunnittelijaa Pääesikunnan suunnitteluosastolle Helsinkiin. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2026.

Tehtävässä hoidetaan taloustoimialan ohjaukseen ja kehittämiseen sekä raportointiin liittyviä kokonaisuuksia puolustusvoimallisella tasolla. Tehtävä sisältää vastuuta ja yhteydenpitoa Puolustusvoimien sisäiseen palvelukeskukseen liittyen tilipuitteiden ylläpitoon, toimialan täydennyskoulutustapahtumien järjestelyihin, taloustoimialan viestintään ja taloushallinnon prosessien mallintamiseen.

Tehtävässä toimitaan viraston maksullisen toiminnan hintapäätösten esittelijänä ja osallistutaan tilinpäätökseen liittyviin maksullisen toiminnan tehtäviin. Tehtävässä toimitaan taloustoimialan erilaisissa valmistelutehtävissä sektorijohtajan antamien linjausten mukaisesti. Lisäksi suunnittelija valmistelee valtion maksamisratkaisua koskevia toimenpiteitä sekä avustaa pankkitilien hallinnoinnissa.

Tehtävään edellyttää matkustamista n. 5-10 päivää vuodessa

Lue lisää
ICT-erityisasiantuntija (kyber)

Haemme ICT-erityisasiantuntijaa Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen kyberosastolle Jyväskylään.

Toimit offensiivisen tietoturvallisuuden vaativassa asiantuntijatehtävässä Red Team-operaattorina. Olet mukana luomassa uutta ja kehität itseäsi offensiivisen tietoturvallisuuden ammattilaiseksi. Asiantuntijana sinun tulee hallita teknisiä Red Team ja penetraatiotestaustyökaluja sekä -menetelmiä. Tehtävässä toimit erilaisissa offensiivisen tietoturvallisuuden toimeksiannoissa ja teknisissä auditoinneissa, joissa vaaditaan penetraatiotestausosaamista. Osallistut myös erilaisiin kyberharjoituksiin Red- ja Purple- tiimeissä.

Tehtävään liittyy arkkitehtuurisuunnittelua sekä kehittämistä projekteissa ja vastuita erilaisten offensiivisten järjestelmien operoinnista. Teet laajalti yhteistyötä Puolustusvoimien eri joukkojen sekä yhteistyökumppaneiden kanssa, joten yhteistoimintakyvyt ovat tärkeitä.

Toimintaa tehdään niin virka-aikoina kuin harjoituksissa ympäri Suomea sekä ulkomailla. Tehtävä edellyttää maanalaisissa suojatiloissa työskentelyä sekä matkustusvalmiutta noin 20-40 vuorokautta vuodessa.

Lue lisää
Materiaalisihteeri (sovellusvastuuhenkilö, SAP-integraatiopäällikkö)

Haemme materiaalisihteeriä Panssariprikaatiin Parolannummelle Hattulaan.

Materiaalisihteerinä toimit Panssariprikaatin sovellusvastuuhenkilönä sekä SAP-integraatiopäällikkönä. Vastaat PVSAP-järjestelmän käytön ohjaamisesta, loppukäyttäjien tukemisesta sekä panssarivaunukalustojen, ajoneuvokaluston, asejärjestelmien ja siihen liittyvien osakomponenttien materiaalikirjanpidosta. Tehtävässä painottuu erityisesti laiterakenteiden hallinta sekä Panssariprikaatin panssari- ja ajoneuvokaluston kierrätys ja vastaanotto. Valvot PVSAP-materiaalilogistiikan kirjanpitojärjestelmän tapahtumien ja toimintatapojen oikeellisuutta, kuten päivittäisiä toimintoja, keskeneräisten valvontaa sekä ohjeiden noudattamista. Lisäksi valvot ja tarkastelet materiaalialan loppukäyttäjien toimintatapoja ja työmenetelmiä tietojärjestelmässä.

Tehtävä sisältää satunnaista matkustamista kotimaassa.

Lue lisää
Kieliasiantuntija (venäjän kielen asiantuntija)

Haemme kieliasiantuntijaa Maanpuolustuskorkeakouluun Helsinkiin.

Toimit venäjänkielisen viestinnän ja kulttuurin johtavana kieliasiantuntijana Puolustusvoimissa. Toteutat itsenäisesti Puolustusvoimien ja tarvittaessa Puolustusministeriön ja valtiojohdon tarvitsemat vaativimmat venäjän kielen käännökset ja tulkkaukset sekä osallistut venäjän kielen perus- ja jatkokoulutuksen järjestämiseen Puolustusvoimien henkilöstöryhmille. Lisäksi osallistut Puolustusvoimien terminologiatyöhön venäjän kielen osalta. Kansainvälisissä kontakteissa ja kotimaan tilaisuuksissa toimit työryhmien jäsenenä, sihteerinä ja puheenjohtajana.

Tehtävään sisältyy matkustamista kotimaassa/ulkomailla noin 20 pv vuodessa.

Lue lisää
Kieliasiantuntija (englannin kielen asiantuntija)

Haemme kieliasiantuntijaa Maanpuolustuskorkeakouluun Helsinkiin.

Toimit englanninkielisen viestinnän ja kulttuurin johtavana kieliasiantuntijana Puolustusvoimissa. Toteutat itsenäisesti Puolustusvoimien ja tarvittaessa Puolustusministeriön ja valtiojohdon tarvitsemat vaativimmat englannin kielen käännökset ja tulkkaukset sekä osallistut tarvittaessa englannin kielen jatkokoulutuksen järjestämiseen Puolustusvoimien henkilöstöryhmille. Lisäksi osallistut Puolustusvoimien terminologiatyöhön englannin kielen osalta. Kansainvälisissä kontakteissa ja kotimaan tilaisuuksissa toimit työryhmien jäsenenä, sihteerinä ja puheenjohtajana.

Tehtävään sisältyy matkustamista kotimaassa/ulkomailla noin 10 pv vuodessa.

Lue lisää
Tekstiilihuoltaja (korjausompelija)

Haemme kahta tekstiilihuoltajaa (korjausompelijaa) 2. logistiikkarykmentin vaatetuskorjaamolle Säkylään.

Tehtäviisi sisältyy monipuolista korjausompelua sisältäen myös erikoisvaatteet ja -varusteet sekä kerroksittain korjattavat vaatteet. Vastaat myös itsenäisesti korjattavan tuotteen korjaussuunnitelman laadinnasta. Lisäksi osallistut tuotteiden pakkaamiseen ja ompelukoneiden huoltamiseen.

Lue lisää
Vanhempi asentaja

Haemme vanhempaa asentajaa Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskukseen Helsinkiin.

Tehtävän pääasiallinen sisältö on Puolustusvoimien data- ja liityntäverkon (ml. siirrettävät järjestelmät) asennus-, huolto- ja korjaustehtävät sekä lähiverkkojen rakentaminen ja ylläpitäminen. Lisäksi osallistut turvatekniikan ja ICT-järjestelmien palveluiden ja laitteistojen asennus-, ylläpito- ja korjaustehtäviin. Teet myös töiden dokumentointia ja toimit hankinnoissa teknisenä asianhoitajana.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (Erikoisupseeri)

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseeriksi Karjalan prikaatiin Vekaranjärvelle Kouvolaan.

Toimit kenttäviestijärjestelmien teknisenä järjestelmäasiantuntijana. Suunnittelet ja kehität järjestelmiin kuuluvien laitteiden ja ohjelmistojen teknistä käyttöä ja yhteensopivuutta. Vastaat järjestelmien asennuksista, konfiguroinnista ja dokumentoinnista. Lisäksi osallistut kenttäviestijärjestelmien käytön suunnitteluun, kouluttamiseen ja toteuttamiseen Karjalan prikaatissa. Tehtävä edellyttää matkustamista kotimaassa 2-3 pv/kk.

Lue lisää
Insinööri (turvallisuusneuvonantaja)

Haemme insinööriä vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonantajaksi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan Tampereelle.

Toimit Puolustusvoimien turvallisuusneuvonantajatoiminnan kehitystyön koordinoijana sekä toiminnassa tarvittavien toimintaohjeiden laatijana ja ylläpitäjänä. Edistät vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta kehittämällä kuljetuksessa käytettäviä toimintatapoja ja menettelyitä Puolustusvoimissa. Valvot ja ohjeistat kuljetuksia ja toimit itsenäisenä johtavana asiantuntijana vaativissa kuljetustapahtumissa ja hankintojen vaatimusmäärittelyissä. Työskentelet läheisessä yhteistyössä eri sidosryhmien sekä muiden viranomaisten ja kumppaneiden kanssa. Toimit myös eri tietojärjestelmien pääkäyttäjänä koordinoiden käyttäjätarpeita ja teknisiä vaatimuksia. Lisäksi toimit liikenneturvallisuusasioiden vastaavana.

Tehtävä sisältää matkustamista kotimaassa noin neljä päivää kuukaudessa sekä ulkomaan matkustamista noin kuusi päivää vuodessa.

Lue lisää
Sotilaspoliisialiupseeri (vartioaliupseeri)

Haemme sotilaspoliisialiupseeria Rannikkoprikaatiin Kirkkonummelle.

Toimit sotilaspoliisialiupseerina vartioaliupseerin tehtävässä. Osallistut asevelvollisten ja henkilökunnan koulutukseen, sotilaspoliisikoulutukseen sekä prikaatin voimakeinojen käytön koulutukseen. Tehtäviisi kuuluu mm. vartiointia, vartio-osaston johtamista ja varusmiesten valvontaa sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa. Lisäksi opastat vierailijoita ja osallistut venekalustolla vesialueen partiointiin.

Lue lisää
Suunnittelija (tuottaja)

Haemme suunnittelijaa Pääesikuntaan Helsinkiin.

Tuottajana vastaat Puolustusvoimien sosiaalisen median kanavien sisällöntuotannosta ja vahvistat läsnäoloamme sosiaalisessa mediassa.

Tehtävääsi kuuluu kiinnostavien ja vaikuttavien sisältöjen ideointi ja tuottaminen yhdessä osaavien viestijöidemme kanssa. Työssäsi ohjaat ja koulutat viestintä- ja mediavarusmiesten ryhmää sosiaalisen median tuotteiden toteuttamisessa. Tarvittaessa tuotat ja julkaiset sisältöjä eri kanaviin myös itsenäisesti. Lisäksi seuraat ja kehität sisällön vaikuttavuutta yhteistyössä media-analyytikkojemme kanssa. Osallistut Puolustusvoimien sosiaalisen median kehittämiseen ja henkilökunnan kouluttamiseen yhdessä muun viestintähenkilöstön kanssa.

Olet vahva sosiaalisen median ja visuaalisen ilmaisun ammattilainen, joka osaa hyödyntää osaamistaan monipuolisesti. Tunnet tärkeimmät sosiaalisen median palvelut ominaisuuksineen ja ymmärrät, miten niihin tuotetaan menestyvää sisältöä. Seuraat aktiivisesti alan trendejä ja osaat reagoida niiden aiheuttamiin muutoksiin.

Tuotannon ohella vastaat kuva- ja videomateriaalin arkistoinnista sekä toimittamisesta kumppaneille ja medialle. Työskentelet monipuolisissa ja haastavissa projekteissa, joissa pääset luomaan merkityksellistä sisältöä ja saat yleisön osallistumaan keskusteluihin.

Työssäsi pääset tutustumaan Puolustusvoimien, liittolaisten ja kansainvälisten kumppaneiden toimintaan eri puolella Suomea ja kansainvälisesti.

Tehtävä edellyttää matkustamista 2–4 päivänä kuukaudessa sekä työskentelyä ilta- ja viikonloppuaikoina muutamina viikkoina vuodessa.

Lue lisää
Kaupallinen lakimies

Pääesikunnan kaupallinen lakimies pääsee työssään seuraamaan Puolustusvoimien kaupallista toimintaa näköalapaikalta. Etsimämme henkilö on motivoitunut tukemaan Puolustusvoimien hankintatoimintaa ratkaisuhakuisella otteella.

Haemme kaupallista lakimiestä Puolustusvoimien pääesikuntaan Helsinkiin.

Toimit kaupallisena lakimiehenä Pääesikunnan logistiikkaosaston kaupallisella sektorilla. Tehtäväsi painottuu Puolustusvoimien hankintayksiköiden ohjeistamiseen (ml. ohjeiden ja normien laatiminen) sekä haasteellisten puolustushankintoihin liittyvien juridisten erityiskysymysten ratkaisemiseen.

Lisäksi tehtäviisi kuuluu:
– Pääesikunnassa ja Puolustusministeriössä päätettävien hankintojen hankinta-asiakirjojen tarkastaminen
– Puolustusvoimien edunvalvonnan ohjaaminen ja seuraaminen hankinta-asioiden oikeudenkäynneissä eri oikeusasteissa
– hankinnan valvontatarkastuksiin osallistuminen
– henkilöstön kouluttaminen
– kaupallisjuridinen neuvonta
– osallistuminen tapauskohtaisesti kaupallisjuridisena asiantuntijana erillishankkeiden ja -hankintojen suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen
– sopimus- ja immateriaalioikeuteen liittyvistä erityiskysymyksistä vastaaminen
– osallistuminen tarvittaessa aie- ja hankintasopimusten sekä kansainvälisten järjestelyasiakirjojen neuvotteluihin ja laadintaan

Kaupallisena lakimiehenä pääset toimimaan poikkihallinnollisesti hyvin erilaisissa tehtävissä ja projekteissa, sekä työskentelemään Puolustusvoimien eri alojen huippuosaajien kanssa. Kaupallisjuridisessa tiimissä pyritään siihen, että jokaisella olisi mahdollisuus vaikuttaa tehtäviensä sisältöön.

Tehtävänhoito vaatii satunnaista matkustamista sekä kotimaassa että ulkomailla. Tehtävien hoitaminen on mahdollista toteuttaa myös osittain etänä.

Lue lisää
Tilannevalvonta-aliupseeri (tiedustelutilannevalvoja)

Haemme tilannevalvonta-aliupseeria Ilmavoimien esikuntaan Jyväskylään Tikkakoskelle.

Tilannevalvonta-aliupseerina ylläpidät Ilmavoimien tilannekuvaa ja osallistut raporttien, katsauksien sekä suunnitelmien laadintaan. Työssäsi tuet Ilmavoimien toimintaa ja osallistut suorituskykyjen ylläpitoon ja kehittämiseen oman alasi asiantuntijana. Tehtävään kuuluu Ilmavoimien harjoitustoimintaan osallistuminen. Pääset kehittämään omaa ammattiosaamistasi Puolustusvoimien tarjoaman koulutuksen mukaisesti. Monien tietojärjestelmien hallitseminen on keskeinen osa työskentelyä.

Lue lisää
Sotilaslääkäri (erikoisupseeri)

Haemme sotilaslääkäriä erikoisupseerin virkaan Sotilaslääketieteen keskukseen Raaseporiin Dragsvikin terveysasemalle.

Sotilaslääkäri tuottaa varuskunnan terveydenhuoltoon liittyviä palveluja yhteistyössä terveysaseman muun henkilöstön
kanssa ja toimii asevelvollisten terveydenhuollon vastuulääkärinä. Hän osallistuu lääkäritasoiseen potilasvastaanottotyöhön asevelvollisille sekä varuskunnan henkilökunnan työterveyshuoltoon. Sotilaslääkärillä on myös mahdollisuus osallistua maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon sekä kenttälääkinnän koulutukseen.

Työ erikoisupseerina tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa ja sotilaallista toimintakykyä työajalla
tapahtuvan harjoittelun ja vuosittaisten testien avulla. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittää itseään kenttälääkinnän
osaajana ja osallistua poikkeusolojen lääkintähuollon suunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.

Lue lisää
Soittaja-aliupseeri (oboen äänenjohtaja)

Haemme soittaja-aliupseeria Rakuunasoittokuntaan Lappeenrantaan.

Toimit oboen äänenjohtajana soittokunnan eri kokoonpanoissa. Tehtävänäsi muusikkona on instrumenttisi taiteellisen tason ylläpitäminen ja kehittäminen. Soittaja-aliupseerina sinulta odotetaan sotilasmuusikon monipuolisia taitoja niin orkesterisoittajana, kamarimuusikkona kuin kuviomarssiosaajana. Työkyvyn ylläpitämiseksi tarjoamme sinulle erinomaiset liikuntamahdollisuudet työajan puitteissa. Työ edellyttää matkustamista yhteiskuljetuksin soittokunnan esiintymismatkoihin liittyen 5-10 pv/kuukaudessa.

Lue lisää
Dokumentoija

Haemme dokumentoijaa Järjestelmäkeskukseen Tampereen Vuorekseen.

Tehtävässäsi koordinoit, toteutat ja ylläpidät miehittämättömän ilmailun lentokaluston (UAV) sekä helikopterikaluston ohjekirjallisuuden hankintoja ja ohjekirjallisuutta. Lisäksi seuraat valmistajien ja ilmailuviranomaisten julkaisuja koskien helikopteri- ja UAV- kalustoa ja tallennat kalustoa koskevat julkaisut järjestelmiin asiantuntijoiden jatkokäsittelyä varten. Ohjaat ja opastat henkilöstöä ohjekirjallisuuteen liittyen ja olet tiiviissä vuorovaikutuksessa kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa.

Työ edellyttää matkustamista kotimaassa enintään 10 päivää kuukaudessa.

Lue lisää
Insinööri

Haemme insinööriä Järjestelmäkeskukseen Tampereen Vuorekseen. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2026 saakka.

Tehtävänhoitaja koordinoi vastuullaan olevien järjestelmien kokonaisvaltaista elinkaarisuunnittelua huomioiden ylläpidon, huollatuksen ja hankintojen suunnittelun sekä toteutuksen. Hän toimii NH90- ja HH-helikoptereiden teknisenä asiantuntijana.

Tehtävänhoito edellyttää matkustusvalmiutta kuukausittain kotimaassa ja satunnaisesti ulkomaille.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (Hamina-luokka, erikoisupseeri)

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseeriksi Kirkkonummelle. Tehtävä sijoittuu Rannikkolaivaston Upinniemen tukikohtaan Hamina-luokan ohjusveneelle.

Järjestelmäinsinöörinä vastaat aluksen taistelujärjestelmän ja merenkulkuelektroniikan toimintakunnosta ja toimit järjestelmien sekä tietoverkkojen operaattorina ja ylläpitäjänä. Lisäksi osallistut järjestelmien elinkaaren mukaisiin huoltoihin ja vastaat käytönaikaisista häiriöiden selvittämisistä. Koulutat aluksen muuta henkilöstöä taistelujärjestelmien käyttöön liittyen.

Kyseessä on alusympäristössä tapahtuva tehtävä, joka sisältää arviolta noin 50-100 meripalveluvuorokautta vuositasolla. Työ alusympäristössä on fyysisesti vaativaa. Meripalveluvuorokausilta maksetaan Puolustusvoimien työaikasopimuksen mukainen meripalvelukorvaus, joka muodostaa merkittävän palkanlisän.

Lue lisää
Palaa alkuun