Haemme päällikkölääkäriä Sotilaslääketieteen keskukseen Pääesikunnan terveysasemalle Helsinkiin. Tehtävä on määräaikainen 31.10.2024 saakka.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Terveysasema tuottaa virka-aikana toteutettavat lakisääteiset ennaltaehkäisevät ja työkykyä ylläpitävät työterveyshuoltopalvelut sekä yleislääkäritasoisen kiireettömän työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Päällikkölääkärinä johdat terveysaseman toimintaa ja toimit terveysaseman henkilöstön esimiehenä.

Vastaat toiminnan sekä resurssien suunnittelusta ja seurannasta. Valvot raporttien, suunnitelmien ja ilmoitusten laadintaa sekä materiaalihallinnon asianmukaista toteuttamista. Johdat ja toteutat lääkintähuollon kehittämis-, tutkimus- ja kokeilutoimintaa. Toimit Pääesikunnan kriisiryhmän jäsenenä sekä osallistut onnettomuus- ja epidemianhoitovalmiuteen. Osallistut poikkeusolojen lääkintähuollon valmiussuunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa sekä harjoitusten lääkintähuollon suunnitteluun ja toteutukseen, kehittyen samalla kenttälääkinnän osaajana.

Työ tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa työajalla tapahtuvan liikunnan ja vuosittaisten kuntotestien avulla. Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen myös monenlaisia muita palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– mahdollisuuden täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen
– etenemismahdollisuuksia tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
– palvelussuhdeasuntoja
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun

Palaa alkuun